Programelemek

A projekt fő tevékenységei

1. Egészségügy területén megvalósuló önkéntes programok

 • Városi fenntartású rendelőintézetben havi rendszerességgel tematikus felvilágosító napok.
 • Egészségügyi szűrések szakmai tanácsadásokkal rendezvényeken: középiskolásoknak sportnapon.

2. Szociális területen megvalósuló önkéntes programok

 • Jeles napokhoz kapcsolódó ünnepségek szervezése, lebonyolítása, megvalósítása szociális intézményekben: nőnap, idősek világnapja.
 • Ruhaosztás.
 • Szociális, közösségi célokat szolgáló tevékenységgel történő támogatás: idős személy, rászoruló gyermek, család rendszeres látogatása, bevásárlás, ház körüli munkák, takarítás, javítás.
 • Fogyatékos emberek számára szervezett segítő tevékenységek.
 • Játszóház: gyermekfelügyelet, gyermek- és családi programok: kézművesség, sportolás, táncház.

3. Nevelési-oktatási intézményekben megvalósuló önkéntes tevékenységek

 • Iskolai kirándulások megszervezése, sportnap.
 • Szülői hálózat kialakítása.
 • Közintézmények, - területek állagmegóvását szolgáló tevékenység.
 • Nevelési-oktatási intézménnyel közösen előkészített és megrendezett program, tevékenység: közös sportolás, kirándulások, közös nagytakarítás idősek otthonában.

4. Önkormányzati feladatokban önkéntesség

 • Városi ünnepségek jeles országos ünnepeken, hagyományőrző ünnepek szervezése, tartása.
 • Együttműködő partnerek közti munkamegosztás.

Konkrét célok

 • Ünnepek: nőnapon, húsvétkor, anyák napján köszöntés, rövid műsor
 • Városi ünnepségek megszervezése, városi nagyrendezvények szervezésében segítség
 • Idősek otthonában és egyéb közintézményekben segítség a tavaszi nagytakarításban, kert rendezésben
 • Életút interjú készítése az idősekkel
 • Otthonukban élő időseknek segítség nyújtása a ház körül: favágás, vízhordás
 • Abony város játszótereinek takarítása, rendbe tétele
 • Fásítási akció a középiskolában - Fogadj örökbe egy fát
 • Nagycsaládok, hátrányos helyzetűek - kisebbségi önkormányzattal együttműködve roma családok- támogatása, a társadalom perifériájára került emberek sorsának enyhítése: élelmiszer, ruhaneműk, használati tárgyak, eszközök, könyvek, játékok gyűjtése és osztása.
 • Egyesületekkel, karitász mozgalommal kapcsolati háló kialakítása hosszú távú együttműködéssel. Az egyesületek célja a helyi karitász mozgalom felkarolása szervezeti szinten. A két együttműködő a feladatok szervezésében társadalmi munka formájában nyújt segítséget.