Önkéntességről általában

Az önkéntesség egy hosszú történelmi múlttal rendelkező tevékenység Magyarországon, mégis a teljes újraszervezésére volt szükség a rendszerváltás után, mivel az azt megelőző évtizedekben a fogalomhoz a társadalmi többség számára a régi rendszerben bevezetett szombati ingyenmunka fogalma kapcsolódott. A politikai változásokat követő kezdeti fellendülést a kilencvenes évek második felében rövidebb stagnálás követte, majd az ezredfordulón egy újabb fellendülés következett, az ENSZ Nemzetközi Önkéntesség Éve program keretein belül.
2011-ben új lendületet kapott a program, mivel az Európai Unió kiemelte ezt a fogalmat, és a 2011-es évet az Európai Önkéntesség Éve jegyében fogalmazta meg. Ehhez számos program is kapcsolódott. 
A Fiatalok Egészséges Életmódjáért Egyesület is ebben az évben indított el az önkéntességet. Regisztrált, mint hivatalos fogadó szervezet, és az évek óta társadalmi munkaként végzett tevékenységét váltotta át helyi szinten törvényi kerete közé is.


Mi az önkéntesség?

Az önkénteség olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak végzője számára, továbbá az önkéntes nem helyettesíti a fizetett munkaerőt. Az önkéntes nem elsősorban saját családjának segít, munkálkodása hozzáadott értékként jelenik meg a fogadó szervezet életében. A tevékenység megvalósulhat non-profit, civil szervezet, vagy állami intézmény-, ritkább esetben for-profit szervezet (cégek, vállalkozások) keretein belül. Előnye, hogy elősegíti a társadalmi beilleszkedést, hozzájárul a szegénység, a kirekesztődés csökkentéséhez és a teljes foglalkoztatottsághoz. Az önkéntesség segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében.