Program célja

Az egyesület a tevékenységéből adódóan a pályázati célcsoport fiataljaiban és a felnőtt lakosság körében kíván elérni pozitív irányú szemléletváltozást. A mai világban a közösségi nevelés kikopott, és a közösségért tevékenykedő ember mintája is. Ennek helyi szinten kell keretet és lehetőségeket biztosítani. A morális magatartás és tevékenységformák, az értékóvó magatartás kialakításának terepei: család, a nevelő közösségek és a társadalom. Ebből adódóan nevelés megosztás kell az oktatás és a civil szféra között, összekötve azzal, hogy az egyéb szakmai szociális ágazatot is bevonjuk.