Egyesület bemutatása

Az egyesületet 2005-ben alapították a tagok. Majd abonyi kezdeményezésre a korábbi alapító tagok helyére részben új tagok kerültek. A módosítás és átalakulás után az egyesületet a Pest Megyei Bíróság TE 4216 sorszám alatt vette nyilvántartásba. Így a Fiatalok Egészséges Életmódjáért Egyesület 2007-ben jött létre.

Az egyesület alapszabályzata szerint egyik fontos cél, hogy a tagjai révén és a rendelkezésre álló eszközökkel segítse a fiatalok művészeti, tudományos fejlődését, hathatós képviseletet biztosítson az ifjúság érdekvédelmének, továbbá segítse a hátrányos helyzetű csoportokat.
Másrészt nagyon fontos célként emeli ki az alapszabályzatunk a szabadidő hasznos eltöltését, sportolási lehetőségek teremtését az egészség megőrzése érdekében.

Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel, amelyek segítik az egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.
Fontosnak tartjuk mobilitási programok létrehozását, elősegítését és támogatását is.

Az egyesület fontos célkitűzése, hogy a vidéki térségekben található települések ifjúsági közösségeinek ötleteit és kezdeményezéseit az egyesületi tagok tudásán, gyakorlati tapasztalatán, a kiépített információs adatbázisokon és hálózatokon keresztül segítse. Tevékenységünk során, konkrét projektek által segíteni kívánjuk a térségi, területi folyamatok fejlődését, kiteljesedését.